Доколко познавате хората от екипа си?

Познавате ли ги в тяхната същност, като човешки същества, а не само като ваши служители? Знаете ли ЗАЩО постъпват по определен начин? Колко често оценявате представянето им чрез независими тестове?

Всички знаем, че истинската мотивация не се крие в заплащането. Хората от екипа искат да бъдат оценени, разбрани и да имат възможността да се развиват. И бъдат благодарни са за оказана помощ в труден за тях момент.

Искат да бъдат водени от силен лидер, който да умее да ги мотивира и вдъхновява. Когато са ценени, служителите са склонни да дават много повече от себе си в името на целите на фирмата.

И така, колко често им показвате…..,че самите те и техните усилия са от значение?

Ще ви отнеме 2 минути, за да откриете следващия си мощен съюзник…

Това е тестът I-Profile. Разработен е от специалисти по Човешки ресурси с цел оценка и развитие на персонала. Инструментът е на пазара вече повече от 20 години и е създаден специално от групата Open Source Management (OSM).

 

i-profile-test

Графиката ясно показва 10-те показателя, които се изследват чрез теста, като в зависимост от стойностите се вижда кои са силните страни и къде има нужда от усъвършенстване. Тестът е изключително полезен за идентифициране на стила на поведение и работа на служителя, както и да го подпомогне в развитието му, да го стимулира за вътрешна промяна и по-висока самооценка. Разчитането на резултатите от теста се извършва от OSM консултант.  По този начин служителят много по-бързо и осъзнато променя поведението и подобрява резултатите си във фирмата.

 

Организационен усет, Самомотивация, Стрес, Самодисциплина, Решителност, Продажби, Управление Човешки ресурси, Проактивност, Толерантност, Експанзивност. Ако разполагате с цялата тази информация за служителите си и с нейна помощ ги развиете на следващото ниво…това е огромен потенциал и добавена стойност.  И това всъщност ви дава I-Profile инструментът.

I-Profile тестът във вашата бизнес стратегия

I-Profile дава много информация за поведението на служителя, как то да бъде разбрано правилно и дори да се предвидят някои негови бъдещи реакции. Звучи ли ви полезно да го имате на ваша страна?

 

Основните области, в които I-Profile може да добави стойност за фирмата ви са:

  • В процеса на подбор на персонал – чрез намирането на правилния човек на правилната позиция, като по този начин спестявате пари, време и усилия за наемане и обучение на грешните хора;
  • По време на регулярното вътрешно оценяване на служителите – чрез идентифициране на силните страни и окуражаване на служителя да разгърне максимално потенциала си, както и усъвършенстване в областите, в които има нужда, чрез индивидуален план за развитие, изготвен от OSM консултант;
  • В цялостната стратегия на фирмата, свързана с Човешките ресурси – чрез откриване на правилните хора, които да заемат точните места в организационната структура. По този начин да се стимулира тяхната увереност, резултати и ангажираност;
  • А понякога тестът ще ви покаже, че е време да освободите някои от сътрудниците си за благото на групата.

Тестът е индивидуален и може да бъде изготвен за определен служител или да се закупи в пакет за целия или за част от екипа на фирмата. Дава ви сериозно предимство на пазара. Готови ли сте за това предизвикателство?

пулса-на-хората-в-екипа-

 

Ако искате да „проверите пулса“ на групата и да имате подробен анализ на потенциала на своите служители, за да отключите растежа на фирмата, свържете се на: +359884650455 или формата, за да уговорим среща:

 

Източник  на статията:

Do you really know your people?