Вземи книга

Темата за управлението на човешките ресурси, днешно време зависи от две области от дигиталните и човешките взиамоотношения. Вярвам, че вторите ще продължат да бъдат по-важни. 

За това, ако искате да се докоснете до ръководства и наръчници за мениджъри от ново поколение и развивате най-важните умения за себе си и екипа, вижте някои от тях.

Това е специална селекция от книги на Паоло А. Руджери и други собственици развиващи се с OSM International Group. Бидейки част от международната група вече 5 г. споделям общата им мисия да променяме света към по-добро място започвайки от себе си и хората около нас.

Приятно четене!