Минали събития

 

Дата Събитие
15-16 ноември 2019 Курс „Лидерство“ – с Ренета Василева и Иван Зорзето
09 ноември 2019 ПРЕМИЕРА „ЗЪБОЛЕКАРЯТ НА БЪДЕЩЕТО“
25 октомври 2019 Лидерство с Паоло Руджери
18 октомври 2019 „Успешно управление на малък и среден бизнес“ в България и чужбина – лектор Паоло Руджери
07-08 юни 2019 Курс „Лидерство“ – част 2
18-19 юни 2019 Обучение в MBS Bologna за собственици, Италия
12 април 2019 Дигиталния маркетинг през призмата на мениджмънта на фирмата – Ренета – Варна
13 април 2019 Ефективна комуникация (фирмен тренинг) – Ренета – София
16 април 2019 – 17 април 2019 Обучение в MBS Bologna за собственици “1st Million” – Италия
20 април 2019 Зъболекар на бъдещето
17 май 2019 – 18 май 2019 Дентал маркетинг и мениджмънт
17 май 2019 – 18 май 2019 курс Лидерство 1, Иван Зорзето – София
28 май 2019 – 29 май 2019 Обучение в MBS Bologna за собственици, Италия