I-Profile – софтуер за оценка и анализ

I-PROFILE – БЪРЗ ТЕСТ, КОЙТО ДАВА ДЕТАЙЛЕН АНАЛИЗ НА КАЧЕСТВАТА НА ВСЕКИ СЛУЖИТЕЛ В ЕКИПА

I-Profile - софтуер за оценка и анализ


Знаете ли, че съществува утвърден във времето и доказал ефективността си инструмент, който да Ви бъде помощник 1 в управлението на фирмата Ви?

Този инструмент се казва I-Profile и представлява тест, който Ви отнема едва 30-40 минути, а срещу това Ви предоставя детайлен и безценен анализ както и оценка на управленския Ви стил. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

I-Profile анализът е методология, която е разработена ексклузивно от Open Source Management. Подложен е на 4 годишен период на тестване, който включва анализите на над 150 000 мениджъри и собственици на бизнес, както и на ключови хора от техните екипи, преди да бъде пуснат на широкия пазар.

Днес анализът I-Profile е един от най-надеждните инструменти за селекция и подбор на служители в световен мащаб.  

I-Profile е вече използван и въведен инструмент за оценка от хиляди компании в над 20 държави на всички континенти.

Тестът съдържа 242 въпроса, разработени, за да оценят и дадат яснота на предприемача за силните и слабите му страни като личност, както и на ключови хора в екипа му.

Но системата I-Profile не е само оценка на личността, а представлява инструмент, който може да  доведе до поетапното и устойчиво подобряване на денталната Ви практика.

ПОЛЗИ ЗА ВАС КАТО СОБСТВЕНИК НА ФИРМА:

Инструментът  се прилага успешно в 3 ключови направления за Вашия бизнес:

  1. Анализ на Вашите силни страни като собственик на бизнес както и на онези, които се нуждаят от подобрение.собственик-на-бизнес

Получавате реална картина на управленския си стил. Оглеждате се в огледалото на реалността, в която сте към момента и получавате ценни и конкретни насоки от наш сертифициран OSM консултант какви стъпки следва да предприемете, за да подобрите или затвърдите уменията си като собственик на дентална практика.

I-Profile осигурява точна карта на управленския Ви стил, използван от Вас като собственик и мениджър на фирмата Ви. И като такъв е значително по-ефективен инструмент за разработването на успешни управленски умения при отговорното Ви ръководене на екип от хора.

  1. Оценка за увеличаване ефективността на хората в текущия Ви екип на спрямо различните позиции, както и бизнес партньори.

Не  е  за  подценяване развиването  на  уменията  на  хората,  които  са  вече  част от екипа на фирмата Ви.  С времето дори успешните служители в успешните фирми попадат в “зоната на комфорт”. Те успяват по някакъв начин да бъдат продуктивни, но са склонни да оставят задачи да им се изплъзват. Тези „изплъзвания“ постепенно се превръщат в критичните проблеми на утрешния ден.

Инструментът  I-Profile  предоставя  подробен  анализ  на  характеристиките  за  продуктивността  за всеки  човек  в екипа на фирмата Ви. Позволява Ви като  собственик и мениджър  да  откриете, да  развивате и да работите върху положителните страни на своите хора, като Ви дава точен план за това как оценяваният човек може да бъде ефективно мотивиран и подпомогнат, за да бъде по-продуктивен.

Дали даден човек е подходящ за позицията си или има друга длъжност, която той/тя има повече потенциал/квалификация да заема?

Скорошно проучване от Gallup Institute установи, че само 20% от Европейските служители са отговорили с „ ДА “ на въпроса: “Всеки ден на работа имам възможността да правя това, в което съм най-добър…“.

  1. Селекция и подбор на хора с висок потенциал за екипа на фирмата Ви практика на различните позиции, както и бизнес партньори.

Назначаването на неподходящи хора струва скъпо от гледна точка на пропуснати възможности за извършване на продажба, води до влошаване на доверието с клиентите и нежелани последващи загуби.

Само един неподходящ член за екипа Ви е в състояние да въздейства отрицателно върху своите колеги.

В същото време губи Вашето време, за да го обучите и Ви струва X пари на месец за заплата, осигуровки, допълнителни придобивки…

 

Ето защо е важно да знаем потенциала на човека, когото планираме да наемем, както и да знаем предварително каква ще бъде неговата продуктивност и ефективност, преди да предприемем каквото и да било назначаване.

Защо да се доверите и инвестирате 500лв. и 40 минути в анализа I-Profile?team-spirit

Защото ХОРА = УСПЕХ!

Успехът на Вашия бизнес се определя от Вас като лидер и мениджър както и от хората, които наемате.

Представете си, че на стола Ви сяда пациент, на който трябва да извършите лечение на конкретен зъб. За да направите к

Ключово за устойчивото и успешно развитие на Вашата фирма е, Вие като нейн собственик, да имате желание и по-важното – да сте готов да застанете пред своите силни и слаби страни като личност, лидер и предприемач и да работите върху личностното си усъвършенстване и израстване.

Назначавайки точните хора, ще бъдете заобиколени не само от качествени хора, които споделят Вашите цели, но и от хора, които Ви подкрепят, мислят проактивно и от проблемите създават решения.

КОГАТО ЕДНА ФИРМА ИЗБЕРЕ ДА ВЪВЕДЕ СИСТЕМАТА I-PROFILE, ТЯ ПОЛУЧАВА:  

  • Тест с един от най-високите коефициенти на валидност на пазара за ефективно измерване на търсените резултати.  
  • Коучинг и инструмент за селекция, разработен от практикуващи мениджъри, а не от психолози: доставя резултати, не просто психологическа теория.
  • Обучение за това как фирмата да бъде подобрена и да донесе повече продуктивност чрез постигането на по-високи резултати и по-добър подход в управлението на хора.
  • Високо конкурентно предимство.

Системата I-Profile идва със софтуер, който прави част от скрийнинга и посочва слабите и силни страни  на  дадено  лице  относно  заеманата  от  него  позиция.  Резултатът  от  системата  пристига при Вас като доклад за проучвания човек, който предстои да бъде назначен или за такива, които са вече част от екипа на фирмата Ви.

За    допълнителна    информация    как    системата    може    да    ви    подпомогне в управлението на фирмата Ви, се свържете с нас на:

  • contact@renetavasileva.com
  • Или позвънете на +359884650455

Следете и каналите ни в социалните мрежи за още полезни за Вас решения.

OSM International Group във Facebook

OSM Internatona Group в Instagram