Обучение 1-1

  • One to One training – Този тренинг дава на собственика или мениджъра на компанията „един на един“ тренинг с Ренета Василева в   два последователни дни.
  • Индивидуална консултация
  • Тренинг със служител